Icon
Icon
Icon
Slider

“Samenwerken aan de krijgsmacht van morgen”

IDEA Summit 2019

Op 15 oktober  vond de IDEA-Summit 2019 van het Platform Defensie Bedrijfsleven en IDEA plaats. Op het Fieldlab Smartbase in Ede kwamen ongeveer 400 bezoekers uit het bedrijfsleven en defensie samen om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen. In het bomvolle programma was ruimte om concrete stappen te zetten en nader tot elkaar te komen middels speeddates, paneldiscussies, case-sessies en netwerkmomenten. 

Krijsmacht van morgen

Het adaptief maken van de defensieorganisatie is een belangrijk thema. De rode draad in veel gesprekken was dan ook hoe het bedrijfsleven en defensie naar een win-winsituatie kunnen werken door middel van wederkerige samenwerkingen. Door gedeelde uitdagingen van nu aan te pakken en gezamenlijke belangen te bewaken kan er samen gewerkt worden aan de Krijgsmacht van morgen. Commandant Steven Smit: “Samen sta je sterker. Met de huidige economische ontwikkelingen, de schaarste op de arbeidsmarkt en de snelheid waarmee technologie verbetert, is het belangrijk samen te werken met het bedrijfsleven.”

Een succesvolle Summit, en nu?

De cases waar tijdens de Summit aan is gewerkt, worden doorgezet. Concrete voorbeelden waarbij daadwerkelijk stappen gezet worden, en gezet gaan worden zijn het Logistiek Ecosysteem en het Maritiem Ecosysteem. Ook tijdens het speeddaten is systematisch bijgehouden waar potentie is voor verdere stappen. In de komende weken zullen al deze contacten persoonlijk benaderd worden om mogelijkheden te verkennen. Zo blijven werken aan resultaten!

IDEA Summit 2018: Adaptieve Krijgsmacht Materiele Instandhouding & Personeel

“Defensie legt zichzelf bureaucratische regelgeving op en dat maakt samenwerken ingewikkeld. Althans, ik kan me voorstellen dat hier mensen zijn die dat denken.” Staatssecretaris Barbara Visser zei dit  tijdens de IDEA Summit 2018 in Den Helder. Haar publiek bestond uit CEO’s en voorzitters van raden van besturen.

Het doel van de conferentie was te komen tot nieuwe civiel-militaire samenwerkingsvormen op het gebied van mensen, middelen, manieren en innovatie. De bewindsvrouw deed hiervoor een beroep op de aanwezigen. Dit waren voorzitters van raden van bestuur, CEO’s en CFO’s van bedrijven die affiniteit en kennis hebben met wapensystemen en kennisinstituten. Denk bijvoorbeeld aan TNO, maar ook aan opleidingsbedrijven (zeevaartscholen) en uitzendorganisaties zoals Young Capital en Randstad.

Als voorbeeld haalde Visser de pilot aan die Defensie onlangs startte met DSV. Dit internationale transportbedrijf heeft 20.000 trailers en meer dan 250 magazijnlocaties in Europa. Capaciteit en kennis die Defensie goed kan gebruiken. Andersom hebben beide partijen behoefte aan chauffeurs. Het komt er op neer dat ze elkaar gaan helpen op piekmomenten.

Adaptieve Krijgsmacht

Het streven naar meer civiele-militaire samenwerking volgt mede uit het streven naar een Adaptieve Krijgsmacht. Alleen een groot aanpassingsvermogen maakt Defensie flexibel genoeg om snel en  adequaat te reageren op de huidige, razendsnelle (veiligheids)ontwikkelingen.

Stroperige bedrijfsprocessen

 De staatssecretaris liet ook de stroperige bedrijfsprocessen binnen Defensie niet onbesproken. “Dat die er zijn, klopt helemaal. Toch lukt het ons nu ook steeds vaker om die bestaande regelgeving aan de kant te zetten. Als we innovatief willen werken, zijn creatieve oplossingen nodig. Dan moeten we regelgeving desnoods even parkeren om te komen tot creatieve oplossingen. Anders komen we er nooit.”

Visser noemde niet alleen DSV als mooi voorbeeld, maar ook de samenwerking met het civiele onderhoudsbedrijf Airborne op Vliegbasis Woensdrecht. “2 aansprekende voorbeelden er is nog veel meer samenwerking mogelijk.”

De staatssecretaris riep daarnaast op om te komen tot meer inzet van reservisten. Die maken Defensie flexibeler, terwijl ook bedrijven profiteren. “Overweeg daarom om uw mensen tijdelijk bij Defensie neer te zetten. Laat hen ervaring opdoen. Met leiderschap. Met incasseren. Met doorzetten. Daar hebben we allemaal wat aan. In het belang van vrede en veiligheid. Een belang van ons allemaal.”
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

Platform Defensie-Bedrijfsleven, Postbus 93002, 2509 AA Den Haag

logo 1cmi

logo pbl

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.