Icon
Icon
Icon
Slider

Ondernemerschap

IDEA zorgt voor de belangrijke verbinding tussen het bedrijfsleven en de krijgsmacht.  We geven krachtig advies en ondersteuning op vakgebieden zoals (micro)financien, MKB, ICT, logistiek, zorg, handel, educatie, bankwezen, energie en klimaat. Onze capaciteiten bieden we actief aan voor Defensie. 
Dat schept verplichtingen. Daarom trainen wij onze counseling skills op het gebied van ondernemerschap.

 

Ondernemersbivak

Het ondernemersbivak is een  leiderschapstraining van IDEA, gericht op persoonlijke groei, ontwikkeling en netwerken met andere ondernemers.

Met het bivak laten we medewerkers en managers uit het bedrijfsleven kennis maken met leidinggeven bij Defensie. Een praktijkgerichte ervaring waar het fysieke in dienst staat van het ervarend leren. 

De IDEA-coaches introduceren de deelnemers met de theorie achter "militair leiderschap". Deze theorie wordt vervolgens beoefend met praktijkopdrachten. Ook worden inhoudelijke sessies georganiseerd over bijvoorbeeld militaire ethiek.

De sfeer is militair. Niet alleen door de omgeving (kazerne, verblijf in boogtenten) maar ook doordat de deelnemers een overall dragen. Hierdoor verdwijnt het individu naar de achtergrond en komt de nadruk op het "wij" (de groep). Er worden militaire omgangsvormen gehanteerd, zodat de deelnemers de bedrijfscultuur van Defensie proeven.

Kortom: een unieke ervaring, waarbij mensen uit het bedrijfsleven kennis maken met Defensie, kunnen netwerken met andere ondernemers én werken aan hun persoonlijke groei.

Pilot Ecosysteem Maritieme Capaciteit

Defensie en Rederij Spliethoff, een van Nederlands grootste rederijen, zijn gestart met een gezamenlijke pilot Ecosysteem Maritieme Capaciteit. En natuurlijk is IDEA bij dit mooie initiatief aangehaakt.

De doelstellingen van het Ecosysteem zijn helder: het gezamenlijk beschikken over een pool met zeetransportcapaciteit en leren van elkaar. Naast de toegang tot de vloot van Spliethoff is het uitwisselen van personeel een belangrijk element in deze pilot. De rederij beschikt over een breed opleidingsprogramma, waar ook (aspirant) marineofficieren gebruik van maken. Aan de andere kant kunnen officieren van Spliethoff -op vrijwillige basis- als marine officier (reservist) worden ingezet.

Defensie wordt slagvaardiger met meer maritieme transportcapaciteit. Voor de nationale maritieme sector zijn veiligheid en het kunnen beschikken over voldoende professionals van belang. Uiteindelijk is de ambitie om te komen tot de opbouw van een breder nationaal netwerk van samenwerkende organisaties in de maritieme sector. Iets waar IDEA graag aan meewerkt!

Inleiding op activiteiten

IDEA onderneemt. We houden ons bezig met vele activiteiten. ‘Groene’ activiteiten, zoals schietdagen of bivak, maar ook activiteiten gericht op ons brede civiel-militaire netwerk. Een greep uit onze activiteiten staat hieronder.

Start and Improve Your Business

Private Sector Development is een cruciaal expertisegebied van IDEA. Dat hebben we bij veel missies laten zien, bijvoorbeeld in Afghanistan.

Daar gaven we ook de cursus SIYB. De afkorting SIYB staat voor Start and Improve Your Business en is een door de International Labour Organization (ILO) bedachte cursus. Deze cursus wordt aan kleine en middelgrote ondernemers gegeven in fragiele landen waar economische groei welkom is.


Om ons hierop voor te bereiden volgen we zelf de SIYB-training. Deze bestaan uit economische onderwerpen zoals de marketingmix, inkoop, prijsstelling, distributie en personeelszorg. Ook krijgen we les in het geven van onderwijs. Hiermee worden Idealisten opgeleid tot gecertificeerde SIYB-trainers. En met deze kennis kunnen we lokale ondernemers ondersteunen.

Met deze training geven we concreet invulling aan onze slogan: “Waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten.” IDEA levert een bijdrage aan de aanpak van de grondoorzaken van een conflict en richt zich op sociale ontwikkeling in fragiele staten.
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

Platform Defensie-Bedrijfsleven, Postbus 93002, 2509 AA Den Haag

logo 1cmi

logo pbl

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.